Opłaty

 

Rodzice oraz opiekunowie zobowiązani są do pełnienia trzech dyżurów w ciągu każdego roku szkolnego. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku, pobrany na początku roku szkolnego depozyt nie będzie zwracany.
Wysokość czesnego w załączniku nie zawiera wysokości depozytu.

Czesne 2015/2016

Płatność w systemie Schoolmoney